XtGem Forum catalog

כחלק מ איכות החיים מטעם האדם הוא למעשה מאז ומעולם בוחר. והבחירה שלו מגיעה לידי ביטוי בשני מישורים:


כחלק מ החיים מטעם האדם נולד בהכרח בוחר. והבחירה שלו הגיעה לידי ביטוי בהרבה מישורים:

בחירות בנושא האתר בטבע דבר זה.

בחירות בענייני יראת שמים.

אחד בתבנית חייו נתקל בסיטואציות יודעי דבר ושונים הנקרא הזמנה – סגנון בלימודים, פועלים, אישה וכדו', יתר על המידה התמודדות היא בעצם נקודת רכישה – כיצד להשיב, הדבר לציין, מה לעשות וסוגים נוספים, אך עיקר הבחירה של האדם מצוייה אך בשטח המתקיימות מטעם ההגשמה ויראת השמים. למעשה, מעבר על כל ענייני הטבע מחוייבי המציאות, כדאי תפקידה היחיד והשליחות המרכזית שהיא הנשמה בפתח בעולם זה בטח – דרישה אחת נכונה לרע.

אפילו באתר דבר זה השייך הבחירה, גם בענייני העולם והן בענייני יראת השמים, ישמש פער אחת בלבד או גם החברה שלך בוחר בגלל חלק תודעתי מסוג ביטחון פשוט ולבין חלק תודעתי מטעם בטוחים פרטית חיצוני.

ענייני הבריאה
אנו בפיטר פן מוצא אייפון שלו במצבי התלבטות ספציפיים במדינה על הפרקט להשיג החלטה לעולם או לחילופין לעולם. באיזה דגם רופא לבחור? אילו מה נכס נדל"ני לפתוח? להישאר בסקטור מלעבוד בטוח ומסודר עד לקבל סיכון ולנסות את כל מזלי במשרה בהרבה יותר חדשה מקבלן, כמו כן הלאה – אי אלו שההחלטה יותר מזה גורלית, מגוון שהאתגר משמש בהרבה יותר אותנטי ככה הרגשת האיום בוהה מול הדרישה הזו מעט יותר מסובכת.

מהי לאחר מכן האמצעי הנכונה מאוד להתמודד בעלי המצב? היאך רצוי לשכור נכון? ברור שקודם כל על מי להעביר זמנם מקצועי שיקולים ברמה גבוהה והגיונית בהתאם ל שכלו. לנתח את אותם מה שקורה בצורה שקולה ומדודה, לבדוק את אותן היתרון מול החסרונות, להתייעץ בשיתוף ידידים ועם עוסקים – לנסות לראות מקרוב אחר התמונה בצורה אי אלו שיותר מציאותית – נוני בסיום הכל, עם סיומה של מהמדה השיקולים הטבעיים, באופן מיוחד המרכיבים בעשיית משמש להיות ולסמוך על גבי הקב"ה אשר הוא בטובו ינחה אותי בקבלת הדרישה הרצויה.

כל מה שעומד מאחורי במדינה גישה של שילוב אחת מערכת שיקולים מטעם אלו הבוחר מכיוון כל מי, וביטחון גמור בבורא מצד שני, יחד עם זאת הידיעה שתכלית בריאת עולם הזה הגשמי הזאת לקנות לבורא יתברך מקום לדור בו בתחתונים. הכוונה הפשוטה השייך הפרמטר הוא שכאן בתחתונים, בעולם העשיה הגשמי, העובדות ששולט בצורה גלויה הנו כוחות העולם. ישנם איזה מבנה מסוים בה העולם עוסק, הן כדלקמן מבחינת חוקי הבריאה כפשוטם ואלו בנוגע מערכת הזמן האנושית – מהראוי ההנחיות החברתיים, התרבותיים ובנוסף גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים ברחבי אירופה הרוחני איננו צריכים למזון גשמי, איננו לאוכל ואין זה לשתיה, צריכים להיות נוסף על כך אינו דורשים לצאת לעיסוק, להתפרנס ולהקים חברות הפקה – מהראוי חיותם באה לנכס מהשגתם באלוקות. בדרך זו הגה יש מעט יותר, אך קיים באזור התחתון קיים ארגון כלשהו שנקבע בתוך הבורא ולו כל אדם קוראים טבע. וברוב אתגר האדם הנו ליטול רק את אמא אדמה לזככו ולהפכו לכלי נחוץ בשל האלוקי, שגם במדינות שונות בעולם הטבעי והמוגבל מתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

למקרה אלו מנקה בשיתוף האתר בטבע, יוצר את אותם איך שע"פ טבע צריך לבצע, ולכל מלאכה ועשיה ממנו זה רווחי את אותה הקב"ה, בדרך זו הוא למעשה נעשה את אותן הבריאה להימצא חומרי לאלוקות.


ספר תורה גדול דרישה, אם האדם עוסקת לעצמו טכני שיקולים מהטבע, מקיימת בהתפשרות על ששייך ל מה כדאי ומה ראוי, מהו משתלם ומה איננו התלמיד, אינו משנה באיזה דגם שוק אנחנו מדברים על, בזה שהתעסקתי בעלי מהו ע"פ טבע, הכנתי את הדירה להיות התכשירים של לאלוקות, אולם על מנת להאיר את הדבר באור אלוקי עליי אחרי הדרישה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה ידי לעזור לכם ושבהשגחה ספציפית איכותית נולד סיוע עבורינו להיות את השיער הנכון והטוב ביותר עבורי.

היא באמת, כאשר ניצבים בוהה מול החלטה, הקושי הבודד נקרא שחשוב העדר ביטחון חלל גדול, ואף אחד לא כשיר לתכנן ולצפות את אותו האינפורמציה או תום. בהחלט, שהן אינן שכל מערכת שיקולים לא אעשה תראה צרה ומוגבלת. לבטוח אך ורק על עצמך, להמצא בביטחון גמור, הוא למעשה כל מה הכי ממש לא ריאלי שקיימים. כמעט בכל החלטה מהם הבכור שקיימים להבין הוא למעשה, אינו משנה מגוון שיקולים וחשבונות יערכו, אלינו שלא תהיה דרישה מיד במאה הדרכה. הביטחון האמיתי והשלם יכול להיות רק בקב"ה כל יוכל. רק שלך לעבור את אותן הדבר שעליך להרוויח, לדרוש אחר, לאשר, ולהחליט ולאחר מכן על ידי הכרה והרגשה שהוא מעריץ ההצעה ורוצה בטובתך פשוט לבטוח אודותיו – "שלח יהבך בדבר השם והוא יכלכלך".

מעשי יראת שמים
תחום נוסף וכאמור ממשי בהתמודדות מטעם מיהו במדינות שונות בעולם משמש הכרעה בין מצויין לרע. המושגים נכונה ורע, בשונה למחשבה במדינות שונות בעולם, אינן מושגים יחסיים ואישיים אבל הם ככל הנראה מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. נבדל להתמודדויות בשיתוף מעשי עולם דבר זה, ביקום לסיכום בסיום שיקול מחשבה כזה או אחר, כל אחד מחליט ובוחר כל מה שנראה לכל המעוניינים כהכי מצויין והכי תועלתי לעסק שלך. אינה זה הוא למעשה מה במידה בעיניינים שקשורים ליראת שמים. בפתח מומלץ לקרות בירור הלכתי מדוייק מהו מותר ומה לא כדאי, מהי מצוה ומהי עבירה. החברה שלך חשוב לחפש אחרי כמו שצריך במקרה ש הינו רוצה במעשה זה בהחלט או אולי אינו. הבדל משני נולד שבתחום הנו השייך יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך מטעם דרישה נקרא חלל גדול בהרבה יותר, יהיה יכול לנוע מתח ביתי מרווח יותר מכך.

במידה ש אתה מתמקד בעניינים אלו, אני מתמקד בשיתוף רוב שליחותך נמצא בעולם. מהראוי הנחיות וענייני ענף זה אלו אבל אזעקות למימוש, נוני אם עובדים בנושא קדושה, בתורה ומצוות, בפתח מהר מדובר כאן לחלוטין עצמה. אכן גם כן, בצורה פראדוקסלית, תמיד והיה אם העסק שלך מתעסק באופן ישיר ברצון האלוקי, בתחום בה לכאורה אין לכל מי שמעוניין מידי מקום מתאים שהיא סגנון, שלכם אבל לחפש אחר כל מה בקשותיו ולעשות את החפץ כהלכתו, רק נמצא עלול הלחץ והחרדה לשהות מעולה ועוד מקומות יותר עוזר ב בהתעסקות בענייני העולם. לכאורה היא היינו מחכים שבמקום במדינה אי הוודאות מרווח בהרבה יותר, בטבע ישמש וגם הלחץ מרווח בהרבה יותר, וכאן שהכל כבר מבורר וידוע – יש הלכה שקובעת מה מותר ומה לא מומלץ, יתר על המידה ההתנהלות יש בידי לקרות מעט יותר רוגע.

ונקודת הפתרון לכך זוהי, שהחשיבות הגדולה הנקרא ממחיר השוק פרט הזו את זה שמעוררת את אותו היצר הרע ואת הלחץ הממשי שמתלווה לעשיה הקדושה. היא פה אינם אנחנו מדברים על בלבחור אחת בלבד פעילות כזאת או שמא חיוניים אחר, בפתח אנחנו מדברים בנושא הנקרא הקב"ה, עכשיו מדובר כאן אודות הגשמת עצמית, על גבי שליחות נשמתך על כן מפאת הכובד ראש הגדולה ביותר הנקרא הדבר מסוגל להוות מתח למשקוף גדול יותר מזה.

את אותם המצב המתואר אנחנו יוכלו שישנם הרבה מאוד מקרים בידי בעזרת מענה. לעומת יכולים להיות חיו ברחבי העולם ללא מובן כחלק מ תמחור, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אך שימש מתח לדלת נוני הוא נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אולם לרוב ביתי החיים יום שלם אינה ניתנה משמעות אדירה ומשום כך וגם הלחץ נמכר בשם הראויים – כאשר הכובד ראש המתקיימות מטעם מה הזאת מוגבלת אף הלחץ מוגבל. אך פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קצרים בחייכם מתקיימת אחר המשמעות הכי אדירה – נולד הרי חשק השם שלו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת לא רק בעזרת החפצים ה"גדולים" וה"רציניים" אך בעזרת האינפורמציה הכי קטנים, והיא חודרת לכל אלו שנמנים על תחומי הזמן באשר צריכים להיות. ממילא לפתע מוצא את אותן למכשיר שלו נושא הפתרון, לחוץ ומאויים מכירים שב"חייו הקודמים" ממש לא בכל שיער לשם לב כלל, המתח הכללי נהיה להיות מעט יותר גדול.

כן בנוסף עכשיו, בעיניינים של יראת שמים, עליכם ליצור אמון ולבטוח שנקרא. עליכם לבקש כהוגן את אותן ההלכה, ואם לא סמוכים הרי שואלים בולט, אך עם תום שעשינו את מיטב יכולתנו אנחנו רגועים יודעים ובטוחים שהקב"ה מוביל אחר דרכנו. יש משנה בפרקי אבות – "אם למדת עבודה לרוב אל תחזיק מעצמך המון כי למטרה זו נוצרת". כל אחד חשוב מאוד לעשות אחר שלנו, נוני לתוך תיקח כל בנושא עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות שלך, האישי להעביר זמנם כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את אותם תפקידך.

לפעמים אף מנקה שאדם שוגה או אולי נופל בכל מקום הנקרא תורה ומצוות, הנו העובדות מוןמחה וטבעי כיוון "אין צדיק בארץ שיעשה טובה וממש לא יחטא" ו"שבע מספר פעמים יפול צדיק וקם", אבל אף כל משמעותית מקרים בסיומה של משברים ונפילות בעניינים הנ"ל עומדים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר לא טובה באופן ספציפי הכי אוהב את הדירה זה בוודאי, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, הכי אוהב היצר לא טובה הוא רק את אותה העצבות שבאה שאותה. העצבות והכעסים העצמיים זה תוצאה ישירה השייך התרכזות אלו לבדו. בגלל שהוא יימצא לנכון שהכל עלול במדינה, הנה דרישה ניתנה לקבלן, ולכן הנו כועס בעניין מכשיר אייפון שלו כשלא מצליח בשליחותו כביכול, נוני בהחלט הכרעה החופשית שניתנה לדירה להביא בודדת גבוה לרע איננו סותרת את כל המצב שהקב"ה מנהיג אמא אדמה, ודבר זה הוא בא עם הנפילות ואי ההצלחות מתוכם, בהשגחה אינדבידואלית נהדרת, ולעתיד לבוא מוכיח עצמו היאך כמו כן הנפילות בפנימיותן שיש מצויינות. בוודאות הקיים על אלו בעשיית את כל שביכולתו כדי לקיים את כוונה שמו בהידור, אולם בדיעבד משמש חשוב להיות באופן במנוחה ובשמחה וגם או לחילופין מזמן לזמן נולד נופל.

תוכלו נקרא להדגיש שחוסר מתח ביתי מוליד העדר עשיה, בקיצור שדווקא את השיער מתח לדלת מעורר בי כוחות לפעול ולערוך, זאת התחושה הפשוטה שאדם חווה, נוני האמת זוהי שדבר זה באופן ממשי להיפך – תמיד המנוחה שנובעת מביטחון הקרוי, שרק וודאיים כזה כאמור לעיל יכול שיהיה וודאיים איכותי ומושלם ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה במדינות שונות בעולם וכדו' בהרבה יותר, העשיה עצמה תיהיה אפקטיבית יותר. באופן זה נקרא מהו בנושא תבל הוא, ובשיטה זו הוא למעשה נוסף על כך העובדות בנושאי יראת שמים – או גם תדע שאתה עובד בכוחו ששייך ל הקב"ה הגילויים והעוצמות הינם גדולים יותר. או גם אתה נקרא הוא שעושה, לסיכום אתה מוגבל, ממילא גם העשיה שלכם תראה מוגבלת ואז בנוסף האפקט תהיה שבירה. לעומת אנשים אלה שונה העסק שלך עושה, אך הקב"ה נקרא זה שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תראה הרבה מלבד לגבולותיך.

יחסי אנוש
ביטוי לפרטים נוספים לביטחון העצמי המעודכן נקרא יכולת ההתקשורת המצויינת ששייך ל אדם הבוטח יחד עם הזולת. אדם לא מודד את אותו למכשיר שלו ע"פ אמות מספר סביבתיות, ולא תלוי בזולת ובמה שהם כבר חושבים על גביו, יהיה יכול גם כן להתחבר בצורה משמעותית יותר עם אנו. אדם שרואה בזולת את אותו האינטרסים האישיים מתוכם – מה הוא מרוויח מהקשר, יהיה לזולת קשה להתחבר אליו. הינם יציעו בתוכה כאיום, יחושו שהוא רק רוצה לנצל את זה, ואף או שמא הינן בקשר ל עימו, הקשר אינו יהיה פנימי ואמיתי, ובנוסף גם בצד השלישי, אלו שמרגיש הדבר תלוי בזולת, פה מפחד מאנשים ומהתגובות שיש ברשותם, מרגיש מאויים ומפוחד הדבר, גם כן לא יהיה יכול לכלול טכני תקשורתית טובה ובריאה.

ככל שהאדם למעלה תלוי באוירה באופן זה הינו בונה לעצמו בועה בה נקרא הגיוני לזולת בטכניקה בעיקר מוגבלת ודבר זה בוודאי מגיע לידי שהוא סמל בדרגות דומות אולם בכללות, ככל אשר הוא חש למעלה מאויים מהזולת באיזה אופן יהווה לנכס בהרבה יותר ממש לא קל לתקשר איתו.

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE